Peter van Mierlo

Sinds 2020 is topbestuurder Peter van Mierlo CFO van Cubicpv. Cubicpv  is een zonne-energie bedrijf dat tot stand kwam door een fusie van 1366 technologies (dat broer Frank van Mierlo in 2009 in Boston oprichtte) en Hunt Perovskites. Voor zijn werk is Peter van Mierlo veel in de vestigingen in het Amerikaanse Boston (Massachussetts) en Dallas (Texas).

Nieuwe technologie

De juiste innovaties kunnen de energieopbrengst van zonne-installaties drastisch verhogen. Cubicpv werkt dan ook hard aan innovatie in de zonne-energiesector, want ondanks alle technologische vooruitgang vertrouwt die nog te veel op oude technologieën. Met als gevolg beperkingen, zowel in kosten als in efficiëntie. Met haar technologieën – Direct Wafer™ productie en het gebruik van duurzame perovskiet (een materiaal dat pas in 2009 voor het eerst in zonnecellen werd toegepast) – loopt Cubicpv nu voorop om zonne-energie van een baanbrekende toekomst te voorzien.

Meer dan 250 octrooien

De zonnepanelen van Cubicpv zetten meer zonlicht om in energie dan de vorige generatie zonnepanelen. Dit is te danken aan de unieke technologie die Cubicpv ontwikkelde voor de productie van wafers voor zonnepanelen. Dankzij de innovatieve Direct Wafers™ kunnen de kosten en de benodigde koolstof met meer dan de helft worden gereduceerd. Door de Direct Wafer™-technologie op te schalen, wil Cubicpv de wereldwijde energietransitie bovendien versnellen. Cubicpv bezit meer dan 250 octrooien.

Tandemmodules

De toekomst van zonne-energie vormen de tandemmodules: twee materialen die elk een ander deel van het zonlicht omzetten in energie. Perovskieten vormen het ideale topmateriaal en silicium het beste materiaal voor de onderste zonnecel. Cubicpv verwacht de tandem binnen een aantal jaren te kunnen vercommercialiseren. Een succesvol Cubicpv geeft de wereld dan ook een kans om iets te doen aan het klimaatprobleem. Iets waar Peter van Mierlo zich ook al in eerdere functies met hart en ziel voor inzette.

Focus op het bouwen van een zonne-energie industrie buiten China

Deze maanden is men binnen Cubic druk bezig met het aantrekken van de juiste investeerders voor het financieren van de eerste grootschalige Wafer fabriek buiten China. Deze fabriek is een absolute noodzakelijke eerste stap om de benodigde capaciteit te creeren voor Westers geproduceerde zonnepanelen. De tien jaar die Peter van Mierlo werkzaam was als partner in de fusie en overname praktijk zijn welkom in het structureren van de syndicaten en de due diligence processen.

Maatschappelijk bewustzijn

Het sociale bewustzijn van Peter van Mierlo was altijd al groot. Graag zet zich in voor issues als het aanpakken van de klimaatverandering, biodiversiteit en gelijke kansen voor mannen en vrouwen en gelijke kansen voor minderheden. De betrokken topman is van mening dat Nederland achterloopt op het gebied van het borgen van inclusiviteit. ‘Ik kom bij heel veel organisaties over de vloer. Als ik dan om me heen kijk, vraag ik me af waar de 30 tot 40 procent studenten met een migratieachtergrond die Nederland rijk zou zijn, zijn gebleven. Want ik zie ze zeker niet bij alle organisaties.’

Cultuurverandering

Ook bij eerdere werkgevers had Peter van Mierlo als leidinggevende cultuurverandering hoog in het vaandel staan. Hij werkte er hard aan, onder meer bij PWC, waar hij 30 jaar werkzaam was (waarvan 12 jaar als bestuurder waarvan de laatste 5 jaar als CEO), en bij de Nederlandse Ontwikkelingsbank, waar hij een aantal jaar CEO was. Peter van Mierlo drong er bij zijn medewerkers op aan door het vuur te gaan voor de klanten en de organisatie en tegelijkertijd het maatschappelijke belang te dienen. Alles wat zijn medewerkers doen, moet daaraan bijdragen. En gek genoed leidde dat bij alle organisaties tot hoge medewerkerstevredenheids scores. Peter is er dan ook van overtuigd  dat dit voor elke organisatie en elk bedrijf zou moeten gelden.

Stakeholders

Als bestuurder in de financiële sector en de professionele dienstverlening stelde Peter van Mierlo zich het afgelopen decennium ten doel om de gesloten cultuur in deze sectoren open te breken. Hij wilde de werknemers meer in verbinding brengen met de samenleving. Peter van Mierlo: ‘Vanuit het bedrijfsleven moeten we de maatschappij en alle kwesties die daarin spelen serieus nemen. Dat kan alleen door open en transparant te acteren. Het is bovendien de enige manier waarop je relevant blijft voor je stakeholders.’ Vanuit zijn kernwaarden ‘eerlijk, transparant, veilig en respectvol’, richt hij zich dan ook enkel op strategische doelen en houdt hij zich ver van politieke spelletjes. Alleen zo is optimale openheid bereikbaar en alleen zo kun je het echte gesprek met elkaar voeren.

Terug naar top