Jeroen Brandes

Jeroen Brandes heeft zich in de loop der jaren op verscheidende vlakken ontwikkeld tot een sociaal maatschappelijk ondernemer die multi-inzetbaar is. Momenteel houdt hij zich bezig met het inzetten van sport als middel om iedereen mee te laten doen in de maatschappij en om beleidsadvies binnen organisaties te geven. Als maatschappelijk ondernemer is zijn doel mensen sterker en beter te laten voelen en te laten functioneren. De behoefte snel in kaart brengen, doelstellingen formuleren en niemand uitsluiten, zijn altijd essentiële kernpunten geweest binnen zijn ondernemerschap.

Mensen motiveren

Jeroen Brandes ziet ondernemen als een manier van werken: “Het wil niet zeggen dat je als zelfstandige niet hoeft te werken of ingeschreven hoeft te staan bij de Kamer van Koophandel. Projectmanagement, beleid opstellen, verbinder zijn, financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voelen, het zijn allemaal elementen die je tot ondernemer maken. De randen opzoeken van het haalbare. Ik haal voldoening uit het motiveren van mensen en ze laten voelen dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Het samen zoeken naar wat wél kan, in plaats van iets niet doen omdat het lastig lijkt.”

Samenwerken

Waar Jeroen Brandes in zijn loopbaan achter staat, is dat je samen sterker staat. “Je hebt elkaar nodig om iets te realiseren. De uitspraak ‘Alleen kun je niets, je moet het samen doen’ is dan ook op mijn lijf geschreven. Ik zie het als een ander woord voor het creëren van een draagvlak.” Tijdens het samenwerken lopen de samenwerkende partijen weleens tegen tegengestelde belangen aan. Jeroen Brandes zorgt er dan voor dat beide partijen tot overeenstemming komen zonder bijvoorbeeld financiële kaders of politieke aspecten uit het oog te verliezen. Daar liggen ook Jeroens krachten: verbinding leggen en toch geen concessie doen aan intrinsieke wensen en behoeften. “Dit maakt het werken binnen sociaal maatschappelijke vraagstukken zo mooi. En wanneer die verbinding, overeenstemming en gezamenlijk doel ook echt bereikt is, dan is borging meteen gegarandeerd.”

Blijven ontwikkelen

Jeroen Brandes heeft altijd hard meegewerkt op de werkvloer, op elk vakgebied gezorgd dat zijn kennis op orde is en hij zich blijft ontwikkelen, door te blijven leren en opleidingen te volgen. Die ontwikkeling heeft bijgedragen aan zijn vermogen om op elk niveau de verbinding te kunnen maken tussen uitvoering en beleid, en ook overzicht te kunnen houden tussen wat haalbaar is en op welke termijn. “Ik wil recht doen aan de wensen, aan de behoefte en, nooit vergeten, recht doen aan de opdrachtgever, of nog veel belangrijker: aan dat wat sociaal maatschappelijk verwacht en gevraagd wordt. Hetgeen dat mij het meeste voldoening geeft is om te constateren dat je maatschappelijk echt het verschil maakt en jaren later nog door mij opgezette projecten of beleid terugziet in de stad.”

Terug naar top