Cor van Erp

Cor van Erp is vastgoedprofessional die tegenwoordig zijn kennis en ervaring toepast om vastgoedpartijen strategisch te coachen.

Tegengestelde belangen binnen het vastgoed

In zijn jonge jaren maakt Cor van Erp kennis met de bouw en vastgoedwereld, zijn opa is namelijk bouwkundig ingenieur en bouwkundig ondernemer. Later neemt zijn vader het bedrijf over. Wanneer Cor van Erp Bouwtechnische Bedrijfskunde gaat studeren, gaat hij daarna bij het bedrijf van zijn vader werken. Hij vervult dan een commerciële functie binnen het bedrijf. “Ik ontdekte de tegenstelde belangen in het bouwproces. Dat was ook een reden om na de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde, Ontwerptechnologie te gaan studeren, zodat ik kon onderzoeken welke belangen in het ontwerpproces waren en of dit ook anders kon.” Toen Cor van Erp eenmaal afgestudeerd was, besloot hij niet in het familiebedrijf te stappen, maar voor zichzelf te beginnen.

Vastgoedondernemer

“Als ondernemer deed ik eerst ervaring op in het uitvoerend bouwen, om vervolgens te beginnen met het ontwikkelen van vastgoed als product, zowel vanuit de vraag van de klant als vanuit de vraag van de markt.” Cor van Erp is zich gaan bezighouden met de designbuild-wijze, een werkwijze om de toekomstige investeerders en gebruikers van het vastgoed te betrekken in het ‘designen’ van het ontwikkelingsplan; eerst rekenen dan tekenen. Daarnaast is waarde toevoegen aan het vastgoedproject zijn uitgangspunt, waarbij efficiency een grote rol speelt. “Het doel van zijn vastgoedonderneming was om zonder tegengestelde belangen, zoals hij bij zijn vader en grootvader had gezien, te ondernemen. Cor van Erp zorgde er dan ook voor dat alle betrokken disciplines in teamverband met elkaar samenwerkten, met respect voor elkaars belangen en inbreng, om zo te komen tot een maximaal mogelijke invulling. De samenwerking tussen de conceptontwikkelaars, engineers en bouwers genereerde een synergie en deze werkwijze wierp zijn vruchten af, want Cor van Erp voltooide vastgoedprojecten voor vele grote namen, zoals Heineken, Ikea, Mercedes, McDonald’s, General Motors en Amgen.

Strategisch coachen

Tegenwoordig houdt Cor van Erp zich als vastgoedprofessional bezig met het strategisch coachen van vastgoedprojecten. “Door de kennis en ervaring die ik in de loop der jaren heb opgedaan, heb ik een driedimensionale doorkijk op het project. Ik zie hoe door de toevoeging van bepaalde stedenbouwkundige invullingen er waarde aan het vastgoedobject kan worden toegevoegd. ” Cor van Erp is voornamelijk actief in Zuid-Nederland, beneden de rivieren, maar ook in verschillende Duitse steden, in Vlaams-België en andere landen.

Terug naar top