Veronica Risch

Veronica Risch (1983, Hilversum) is oprichter en eigenaar van twee zorginstellingen in Amsterdam: Focus GGZ en Focus Burn-out Behandeling. Ze begon zonder ervaring met ondernemen in de zorg. Risch: ‘Ik ben het gewoon gaan doen. Ik doe wat ik denk dat slim is en past bij de wensen van de cliënt. En: ik doe het vooral niet zoals het altijd is gedaan.’

Pleitbezorger ander soort GGZ

Vanuit de verwondering over de manier waarop de geestelijke gezondheidszorg werkt, begon Risch acht jaar geleden met de insteek zorg te bieden die aansluit op de wensen van de cliënt, in de taal die de cliënt spreekt. Dat leidde tot de oprichting van Focus GGZ. Een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg die zich richt op de behandeling van angst, depressie en trauma. Haar doelgroep is de goed functionerende cliënt. Iemand die nog volledig deelneemt aan de maatschappij, een drukke baan heeft, een gezin, maar vastloopt op psychische klachten.

Vrouw met een missie

Risch werd al snel een vrouw met een missie: ‘Ik ben pleitbezorger van een ander soort GGZ.
Onze doelgroep komt nu vaak terecht op een wachtlijst van 6 tot 9 maanden bij grotere instellingen, wat bestaande klachten vaak verergert.’ Focus GGZ is er dan ook op gericht geen wachtlijst te hebben en korte, duidelijke en efficiënte behandelingen te bieden, die passen bij deze doelgroep. ‘Ik ben er trots op dat wij met Focus GGZ intussen een voorbeeld zijn geworden van hoe het ook kan.’

Efficiënter werken

Risch vindt dat er efficiënter kan worden gewerkt in de zorg. Het viel haar acht jaar geleden toen zij in de zorg ging werken al op dat dit moest kunnen. Haar motto is: ik doe vooral niet zoals het altijd is gedaan. Op basis van voortschrijdend inzicht worden de kosten laag gehouden, krijgen cliënten de best mogelijke zorg. En de medewerkers hebben, aldus Risch, de fijnst mogelijke werkplek.

Specialistische GGZ

Focus GGZ biedt laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg in de vorm van duidelijke trajecten met een kop en een staart. Het gaat om specialistische GGZ, de behandelingen zijn geprotocolleerd. Ze duren gemiddeld 4 maanden, zo’n 20 sessies. Intussen geeft Risch leiding aan een multidisciplinair team van 15 basispsychologen, klinisch psychologen, gz-psychologen en psychiaters.

Gehoord, gezien en geholpen

Cliënten van het kastje naar de muur sturen, daar kan geen sprake van zijn. Risch: ‘Als je bij ons de deur uitloopt ben je gehoord, gezien en geholpen. We hebben altijd een warme overdracht met de huisarts, daar zijn wij uitzonderlijk in.’ Mocht tijdens de intake blijken dat een cliënt geen specialistische GGZ nodig heeft maar dat er sprake is van een burn-out, dan wordt de cliënt verwezen naar Focus Burn-out Behandeling, de tweede zorgonderneming van Risch die in hetzelfde pand in Amsterdam-Zuid is gevestigd.

Coaching bij een burn-out

Heeft iemand een burn-out, dan kan worden gestart met het 12 weken durende herstelprogramma van Focus Burn-out Behandeling. Sinds 2012 wordt een burn-out niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Dit uitgebreide coachingstraject wordt betaald door de werkgever, in samenspraak met de bedrijfsarts.

Mindfulness en yoga

De behandeling bestaat uit therapiesessies, maar ook uit mindfulness en yoga, running therapie en ondersteuning door een jobcoach. Mocht halverwege het traject blijken dat er toch sprake is van onderliggend psychische problematiek zoals bijvoorbeeld trauma, dan kan er alsnog overgestapt worden naar een behandeling bij Focus GGZ. ‘Werkgevers en bedrijfsartsen zien de meerwaarde van onze manier van werken, het is veel effectiever’, aldus Risch.

Terug naar top