Saskia Borgers

Saskia Borgers, succesvolle zakenvrouw en ondernemer vertelt over hoe haar werk een maatschappelijke bijdrage levert.

Een bloeiende carrière

Saskia Borgers werkt als interimmanager in de publieke sector en helpt vastgelopen organisaties weer op het juiste pad terecht te komen. Zo schiet zij bijvoorbeeld te hulp wanneer een fusie niet gelukt is of bepaalde taakstellingen binnen het bedrijf niet correct zijn doorgevoerd. Hiervoor was Saskia werkzaam als bestuursadviseur en ontwikkelde zij zich als manager, gemeentesecretaris en directeur-generaal. “Hoe langer ik in de top van de ambtelijke organisaties functioneerde, hoe meer ik door kreeg dat wanneer organisaties vastlopen, zij juist van buitenaf een zetje nodig hebben om weer de juiste kant op te stromen. Dat zetje wilde ik hen wel geven.” Maar vanzelfsprekend om voor haarzelf te gaan werken was het voor de ambitieuze carrièrevrouw niet. Toen Saskia op haar 27e afstudeerde als milieu socioloog startte zij als ambtenaar in Hoorn. “Zowel mijn vader als mijn opa hebben heel hun leven voor dezelfde organisatie gewerkt. Ik was ervan overtuigd dat wanneer je eenmaal bent begonnen bij een bepaalde werkgever je daar dan ook heel je leven voor blijft werken. Ik had het goed mis! Nu heb ik telkens enorm gevarieerde opdrachten voor hele uiteenlopende organisaties- dat maakt het ondernemen zo leuk.”

Ze vervult ook nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van het landelijke monitoringsoverleg T.A.G. Hier staat ze garant voor het verwijderen van teer uit asfalt met een specifieke techniek om kankerverwekkende stoffen uit het milieu te weren. Daarnaast fungeert ze als tussenpersoon tussen de overheid en het bedrijfsleven, een rol die is ingesteld door het ministerie en dateert uit de tijd van minister Pronk. Als lid van de raad van advies bij FAMO.org adviseert ze over zaken als het jaarplan en de toekomst van de vereniging.

Wat Saskia het meest boeiend vindt aan haar huidige positie is de manier waarop diverse belangen samenkomen en hoe ze compromissen kan sluiten. Ze benadrukt: “Ik ben niet iemand die politiek bedrijft. We hebben allemaal verschillende standpunten, en voor mij gaat het erom samen tot overeenstemming te komen. Daarom vind ik bestuurlijk werk interessant en beter bij mij passen dan een politieke omgeving.”

Projecten

Naast de financiële aspecten van ondernemen, vervult Saskia Borgers de rol van penningmeester bij Stichting Steenbreek. Dit initiatief, dat begon als een tegelwip-project, heeft zich ontwikkeld tot een stichting die streeft naar vergroening in alle steden. Ze legt uit: “Het is voor mij van groot belang om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Werken voor de publieke sector geeft veel voldoening omdat je echt waarde toevoegt.”

Terug naar top