Saskia Borgers

Betrek Inwoners

Dat is de quote van Saskia Borgers die voor WaterNatuurlijk op plaats drie (lijst 3) van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verkiesbaar staat. Water Natuurlijk is één van de grootste landelijke politieke partijen waar je op kunt stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen. Wat ooit begon als een initiatief van natuur- en milieuorganisaties waar Jan Terlouw aan de basis stond, werd uiteindelijk een serieuze politieke partij met steun van GroenLinks en D’66.

Borgers is een milieuvrouw in hart en nieren. Door haar studie Milieukunde, diverse overheidsfuncties en nevenfuncties bij onder andere Milieudefensie en nu Duinbehoud is ze nog steeds actief betrokken bij de kwaliteit van de leefomgeving. Die betrokkenheid zie je in haar levensstijl terug. Haar wekelijkse groenten haalt ze bij de biologische boer in haar dorp, ze is vanaf haar twintigste al vegetariër, rijdt in een elektrische auto, op het huis liggen zonnepanelen en er wordt goed nagedacht over de investeringen die gedaan worden om energie te besparen.

Haar kandidatuur voor Water Natuurlijk werd ingegeven doordat bewoners en stichtingen van de Markermeerdijk zich bij haar meldden. Het Hoogheemraadschap investeert voor miljoenen in de versterkingsopgave van de dijk. De ingrepen die het waterschap voorstelt zijn;het aanleggen van een immense vooroever waardoor de beleving met het water minder wordt en je de historische dijk minder ziet. Alsook de ingrepen die noodzakelijk zijn in het provinciaal monument door de as-versterkings-techniek. Volgens de inwoners en stichtingen bestaan er nieuwe technieken die het monument intact houden en minder geld kosten.

Samen met André Kuipers schreef Borgers een brief aan de minister, ondertekend door alle raadsleden van Koggenland. In deze brief vragen zij de minister om de inwoners en stichtingen serieus te nemen en de huidige voorradige techniek serieus te overwegen.

Borgers vindt het de normaalste zaak van de wereld dat je in de politiek zowel inwoners en belanghebbenden betrekt bij onderwerpen die hun aangaan. “Via je volksvertegenwoordigende rol breng je politiek weer terug bij de mensen”, zegt Saskia. “op deze wijze krijgen inwoners weer vertrouwen en krijgt de politiek een gezicht. Zo zal ik mijn politieke functies inhoud geven”.

Terug naar top