Marco Juffermans

Marco Juffermans (Oegstgeest, 1971) is de oprichter van White Canvas – Reputation Guards dat de online reputatie van particulieren en bedrijven bewaakt en beschermt. Juffermans is een innovatieve internetondernemer met een scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen in de markt.

Professionele bescherming

White Canvas heeft ruim 800 klanten die hun online-reputatiemanagement aan het bedrijf toevertrouwen. Europese uitbreiding ligt in het verschiet. Bedrijven weten intussen dat hun online reputatie kwetsbaar is en beseffen zich dat deze professioneel beschermd moet worden.

Vergeetrecht

Er was een moment dat Juffermans vreesde dat Google negatieve berichten desgevraagd zou gaan verwijderen en hij als gevolg daarvan klanten zou verliezen. Want toen het Europese Hof van Justitie in mei 2014 bepaalde dat iedereen een verzoek kan indienen bij Google om irrelevante, gedateerde en ongepaste berichten te verwijderen – in het zogeheten Costeja-arrest – leek het er op dat ‘het recht om te vergeten te worden’ ruim zou worden toegepast.

Kans voor White Canvas

Maar in de praktijk blijkt echter dat Google meer dan de helft van de verzoeken om negatieve informatie te verwijderen niet inwilligt. Juffermans: ‘Dat was een kans voor White Canvas. Want veel mensen werden zich bewust van hun online reputatie, gingen googelen en zagen allerlei negativiteit.’

Digitale schandpaal

De juristen van White Canvas gingen vervolgens voor klanten de verzoeken aan Google gaan doen. ‘Want zij weten wat je precies moet vragen en hoe je dat moet formuleren. Juffermans: ‘Niemand hoeft voor eeuwig aan de digitale schandpaal te worden genageld. Voor je belastingaangifte ga je naar de accountant, voor je Googleverzoek naar White Canvas.’

Reputation Guards

Een andere dienst van White Canvas is Reputation Guards. Dat is een tool om 24 uur per dag de reputatie van bedrijven en particulieren in de gaten te houden en te managen. Online negatieve berichtgeving wordt direct gesignaleerd. Vervolgens wordt er snel gehandeld en wordt reputatieschade beperkt. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Geregistreerde methode

De in eigen huis ontwikkelde Silk Technology, een combinatie van juridische en technische middelen, waaronder Reputation Guards, is een geregistreerde methode die ervoor zorgt dat negatieve berichtgeving langzaam maar zeker verdwijnt van de eerste pagina van Google. De overgrote meerderheid van de mensen die googelen scrollen namelijk niet verder.

Ontgoogelen

Wat White Canvas doet werd door Juffermans als eerste ‘ontgoogelen’ genoemd. In 2006 claimde hij het domein ontgoogelen.com. Negatief online nieuws zakt door het ontgoogelen White Canvas – onder meer door het creëren van positieve, realistische journalistieke content – naar pagina 2 en verder maar blijft wel online staan. Door Reputation Guards wordt dit 24/7 gevolgd omdat negatief nieuws door een nieuwe publicatie waarin het wordt aangehaald opnieuw vele malen kan worden aangeklikt en het weer gaat stijgen in Google. Want Google’s algoritme beschouwt veel aangeklikte berichten als relevanter.

Zoekmachine optimalisatie

In 2004 begon Juffermans voor zichzelf met hosting- en zoekmachinemarketingbedrijf Universal XS. Met dit bedrijf zette hij belangrijke stappen in het verder ontwikkelen van zoekmachine optimalisatie, wat destijds nog in de kinderschoenen stond. Bedrijven hadden toen alleen nog de wens om beter te worden gevonden via Google.
Zo sloot Universal XS onder meer deals met grote partijen als de Rabobank en KPN, en zorgde ervoor dat de bezoekersaantallen van hun websites explosief groeiden. In 2006 kreeg Universal XS de accreditatie ‘Google Qualified Company’.

Terug naar top