Marc Kok

Marc Kok houdt zich als zelfstandig ondernemer bezig met redox-flow-batterijen, een duurzame opslagtechniek van energie, waarvan de batterij twintig tot dertig jaar meegaat en de grondstoffen hergebruikt kunnen worden.

Directiefuncties

Marc Kok vervult voornamelijk directiefuncties in zijn carrière, totdat hij zich in 2017 gaat focussen op de redox-flow-techniek. “De laatste jaren werkte ik in de installatietechniek, met cv-ketels en gastechniek. Dat was in een periode dat de energietransitie van gas naar elektriciteit op gang kwam.” Minder gasverbruik betekent meer elektriciteitsverbruik. Er is daarom veel geïnvesteerd in het opwekken van duurzame energie door middel van wind- en zonne-energie, maar het opslaan van deze energie loopt nog achter op de rest van de ontwikkeling. “Mijn streven naar een duurzamere wereld en mijn passie voor nieuwe technologieën motiveerden mij om op zoek te gaan naar een duurzame opslagtechniek voor energie. Want zonne-energie wordt overdag opgewekt, maar we gebruiken het vaak pas ’s avonds of ’s nachts. Daarvoor hebben we goede opslagtechnieken nodig.”

Synergie creëren

Hoewel deze techniek al jaren bestaat, is het niemand gelukt deze techniek op grote schaal toe te passen. Marc Kok heeft een aantal grote partijen over de hele wereld samengebracht om te werken aan de redox-flow-techniek. “Ik heb verschillende bedrijven met hun eigen specifieke kwaliteiten weten te combineren zodat er synergie ontstaat. Ieder voor zich is blijkbaar niet in staat geweest om de juiste partij te vinden. Dat heb ik altijd gedaan in mijn leven: op zoek naar nieuwe technologieën en toepassingen en kijken of daar een markt bij te vinden is. En dat is in dit geval gelukt.”

Levensdoel

Marc Kok haalt veel voldoening uit zijn werk en als het aan hem ligt, blijft hij zich inzetten voor de redox-slow-technologie tot zijn zeventigste. “Met deze technologie hebben we de ontbrekende schakel gevonden om richting 2050 Nederland, maar ook de Europese economie, te kunnen verduurzamen. Dat klinkt als een enorme ambitie, maar ik zie op dit moment geen enkele andere techniek die in de buurt komt van de oplossing die wij hebben gevonden. Ik ben nu vijfenvijftig en het liefst blijf ik hier nog vijftien of twintig jaar bij betrokken. Ik zie het echt als de rest van mijn levensdoel. Onze ambities liggen op dit moment vooral in Europa, maar daar buiten is natuurlijk dezelfde behoefte aanwezig. Dus als we hier een blauwdruk van structuur, productie en commercialisering van processen hebben staan, dan gaan we dat ook in de rest van de wereld uitrollen. En daar speel ik zelf graag ook een rol in. Ik word uitgedaagd om vernieuwing hierin aan te brengen. Ik ben niet een manager die op de zaak past. Ik ben iemand die een rol speelt om deuren te openen, projecten te ontwikkelen en vernieuwend bezig te zijn.”

Terug naar top