Hellen Aartsen

Hellen Aartsen is de oprichtster van Aartsen Kids Foundation. Binnen de stichting is ze voorzitter. Ze is verantwoordelijk voor het opzetten van de projecten, het leggen van contacten en aangaan van samenwerkingen.

Aartsen Kids Foundation

Hellen Aartsen wil met Aartsen Kids Foundation de boodschap uitdragen dat natuur, welzijn en gezondheid met elkaar verbonden zijn. Dat is ook waar de stichting voor staat. Enerzijds worden er projecten opgezet die kinderen extra bewust moeten maken van het belang van een gezonde leefstijl met de juiste voeding. Anderzijds worden er projecten georganiseerd waarmee Aartsen Kids Foundation gezinnen middels speciaal opgezette projecten helpt. Denk hierbij aan kinderfeestjes, sinterklaascadeautjes en schoolbenodigdheden. Om een goed inzicht te krijgen in gezinssituaties is er gekozen voor een samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin Breda. De hulpverleners van deze organisatie signaleren de kinderen en dragen ze vervolgens bij de stichting aan. Vrijwilligers van Aartsen Kids Foundation zorgen er daarna voor dat de kinderen een keuze maken in de met zorg samengestelde arrangementen voor een kinderfeestje of op pad kunnen gaan met een grote rugtas vol schoolbenodigdheden.

Huidige werkzaamheden

De partner van Hellen Aartsen is eigenaar van het familiebedrijf Aartsen, een importbedrijf in groenten en fruit. In 2007 is de stichting opgericht, hierin heeft Hellen Aartsen het voortouw genomen en is ze vanaf de eerste dag voorzitter. Ze zet de projecten op en gaat samen met de andere bestuursleden om tafel zitten om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Er is wekelijks een overleg waarin Hellen met de andere leden van het bestuur bespreekt of de bestaande projecten goed verlopen en of er eventueel wat verbeterd kan worden. Jaarlijks vinden er diverse brainstormsessies plaats waarin wordt gedacht aan eventuele uitbreiding van alle lopende projecten. Naast de dagelijkse taken stuurt ze de vrijwilligers en de projectcoördinator aan.

Persoonlijk

Hellen Aartsen richt zich nu volledig op Aartsen Kids Foundation, hetgeen waar ze veel energie uithaalt. Hellen Aartsen wil graag blijven leren over onderwerpen die bijdragen aan het vergroten van de bewustwording over voedsel bij kinderen. Doordat ze zich volledig inzet voor de stichting, worden er mooie samenwerkingen gecreëerd en staat ze ook open voor nieuwe projecten.

Terug naar top