Freek Schenk

Freek Schenk is algemeen directeur van HVC Vastgoed. Als twintigjarige belandde hij al in het vastgoed en in 2020 startte hij HVC Vastgoed met twee compagnons.

Waardevermeerdering van grond bij bestemmingswijziging

HVC Vastgoed koopt strategisch gelegen stukken grond in Nederland, verdeelt die in kavels en verkoopt een gedeelte vervolgens aan beleggers. Freek Schenk: “Onze klanten kopen deze grond niet om zelf te bebouwen, maar alleen voor het rendement dat er op die grond behaald kan worden. Ons doel is niet om lukraak landbouwgronden te kopen en verkopen. Wij zijn specifiek op zoek naar gronden die uiteindelijk in aanmerking kunnen komen voor woningbouw of andere vormen van ontwikkeling. Dat onderzoeken wij ook voordat we een stuk een grond aankopen.” Vaak gaat het om land dat een agrarische bestemming heeft. Is de grond eenmaal bestemd als bouwgrond, dan treed er vaak een mooie waardestijging op. “Het is ons en onze klanten om die waardevermeerdering te doen. Onze klanten investeren dus met het oog op een toekomstige gebiedsontwikkeling.”

Risico

Als HVC Vastgoed de grond aankoopt, heeft het nog geen bouwbestemming, dus wordt er gespeculeerd op een bestemmingswijzing die in de toekomst zou kunnen plaatsvinden. “We weten nooit zeker of de grond een bouwbestemming zal krijgen, dus we nemen inderdaad een risico. Maar daar staat wel tegenover dat we de grond voor een gunstige prijs kunnen aankopen en investeerders het ook gunstig kunnen inkopen bij ons. De investeerder neemt een risico, maar wij ook, omdat we eerst ons eigen geld investeren.” Als de bestemming wijzigt naar bouwgrond, dan betekent dat ook dat het rendement heel aantrekkelijk kan zijn, omdat de investeerder het in een vroegtijdig stadium heeft ingekocht. “En gezien het enorme woningtekort in Nederland en de plannen om voor 2030 een miljoen woningen te bouwen, zijn wij ervan overtuigd dat gunstig gelegen agrarische stukken grond de komende jaren worden bestemd voor woningbouw.”

Kennis en ervaring

HVC Vastgoed doet onderzoek en maakt op basis daarvan een inschatting of een weiland in de toekomst in aanmerking zou kunnen komen voor gebiedsontwikkeling. “Bij de aankoop van een stuk weiland zijn we ervan overtuigd dat het stuk grond potentie heeft, anders hadden we het niet aangekocht. Mijn compagnons en ik hebben samen meer dan dertig jaar ervaring. We hebben de afgelopen jaren veel kennis opgedaan en we weten waar we op moeten letten. Daarnaast participeren wij ook in de locaties die we aanbieden. Naast dat het een interessante investering is, willen we ook laten zien dat we overtuigd zijn van onze aankoop en locatie. Ook maakt dit het makkelijker voor ons om als aanspreekpunt te blijven fungeren binnen de positie. Bovendien krijgen we als mede-eigenaar alle informatie en updates over het gebied mee, zodat wij deze informatie weer terug kunnen koppelen aan onze klanten.”

Brede doelgroep

HVC Vastgoed maakt het niet alleen voor de grote investeerders interessant om te investeren in vastgoed en toekomstige gebiedsontwikkeling, maar ook voor de kleinere investeerder. “We zien vaak dat mensen een stuk grond aankopen met het vermogen dat ze hebben vergaard met hun eigen onderneming. Een deel van dat opgebouwde vermogen willen ze graag investeren, want bij de bank krijg je tegenwoordig geen of nog maar weinig rente.”

Terug naar top