Charles Geerts

Charles Geerts, geboren in 1943 in Amsterdam, is ondernemer in hart en nieren. Hij begon als Amsterdamse marktkoopman van groente en fruit en richtte daarna een postorderbedrijf op in erotische artikelen. Het geld dat hij hiermee verdiend heeft, investeerde hij in vastgoed op de Amsterdamse Wallen. Het ontroerend goed heeft hem genoeg vermogen opgeleverd om te doen waar zijn passie ligt: zijn geld investeren in maatschappelijke projecten.

Afrika

Charles Geerts reist de hele wereld over, maar zijn hart ligt in Afrika, vooral in Kenia. Al meer dan twintig jaar bezoekt hij Kenia en steunt hij lokale projecten. De projecten zijn gericht op het naar school laten gaan van kinderen. Financiële steun vanuit de overheid en het belang van scholing is er nog niet voldoende. Een aantal jaar geleden is hier een stichting voor opgericht, stichting Vrienden van Ol Lentille, waarmee er al twee volwaardige scholen zijn opgezet, inclusief slaapplaatsen, zodat de kinderen die van ver komen, kunnen blijven slapen. Charles Geerts is nauw betrokken bij het werk van deze stichting.

De Blijde Ruiters

In Nederland sponsort Charles Geerts De Blijde Ruiters in Zaandam. Dit is een manege die zich inzet voor mensen met een geestelijke of fysieke beperking; met speciale begeleiding kunnen zij paardrijden. Om de manege op lange termijn te helpen, geeft Charles Geerts een jaarlijkse bijdrage. Hij heeft Manege De Blijde Ruiters tevens een paard geschonken.

MRIdian

Charles Geerts geeft zijn steun ook graag aan de medische wetenschap. Er is een nieuw bestralingsapparaat ontwikkeld voor de genezing van de meest levensbedreigende vormen van kanker. Het apparaat, de MRIdian, is aangekocht door het VUmc, komt uit Amerika en is de eerste in Europa. Charles Geerts heeft hier een financiële bijdrage aan geleverd. Dit apparaat moet de hoeveelheid straling voor de kankerpatiënt verminderen. Omdat het meebeweegt met de organen, is het in de toekomst niet meer nodig om dagelijks bestraald te worden, maar dan voldoet eenmaal per week. De dosis van de bestraling is dan wel hoger, maar kan specifiek op de tumor gericht worden. De MRIdian moet voorkomen dat andere, gezonde cellen in het bestraalde gebied minder aangetast worden zodat de patiënt minder ziek zal worden na een behandeling. Naast de bijdrage aan de MRIdian doneert Charles Geerts ook aan andere kankeronderzoeken, Parkinson-onderzoeken, dierenstichtingen, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en andere goede doelen.

Terug naar top