Aukje van Kalsbeek

Persoonlijke informatie

Aukje van Kalsbeek is geboren op 26 maart 1959 in Leeuwarden. Ze bracht een groot deel van haar jeugd door in Ternaard, waar ze naar de basisschool ging. Toen Aukje van Kalsbeek 14 was, verhuisde het gezin naar Dokkum, waar ze naar de Christelijke Scholengemeenschap Oostergo ging. In 1977, na de middelbare school, ging ze Psychologie studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze behaalde in 1984 haar doctoraalexamen en specialiseerde zich in Arbeids- en Organisatiepsychologie. Daarnaast volgde ze aan de Rijksuniversiteit Groningen tussen 1981 en 1983 een eerstegraads lerarenopleiding maatschappijleer.

Momenteel woont ze al meer dan 30 jaar samen en heeft een zoon en een dochter. In haar vrije tijd doet Aukje van Kalsbeek graag aan wandelen, zwemmen, fotografie, koken en reizen.

Alles behalve stilzitten

Al tijdens haar jeugd en studententijd was Aukje van Kalsbeek een erg betrokken persoon. Zo was ze tijdens haar middelbare school periode penningmeester van het jeugdbestuur van de Gymnastiek Vereniging Ternaard en heeft ze er mede voor gezorgd dat er een Leerlingenparlement en een Filmliga op haar middelbare school kwamen. Toen ze begon met haar studie in Groningen werd Aukje van Kalsbeek al snel actief in commissies. In 1979 was ze voorzitter van de Kei-werkgroep. De KEI is de welbekende introductieperiode voor eerstejaarsstudenten in Groningen. Tevens was ze studentlid van het subfaculteitsbestuur van Psychologie en vanuit die rol tevens van het faculteitsbestuur Sociale Wetenschappen.

Carrière

Aukje van Kalsbeek heeft veel ervaring als directeur in verschillende sectoren binnen de zorg. Tevens is zij werkzaam geweest in het bedrijfsleven als nationaal en internationaal adviseur en manager. Zo bekleedde zij tussen 1985 en 1998 verscheidene manager- en adviesfuncties binnen Friesland Coberco Dairy Foods, tegenwoordig beter bekend als Friesland Campina. Hierna maakte ze de overstap naar de zorgsector en was ze onder andere directeur Sociale Zaken en manager Personeel & Organisatie bij de Isala Klinieken. Hier was zij nauw betrokken bij de fusering tussen de verschillende onderdelen van Isala Klinieken tot één organisatie en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Ook was Aukje van Kalsbeek directeur van zorginstelling Reinaerde. Ook hier begeleidde ze een belangrijk onderdeel van de instelling in een transitieperiode waarin de strategie van Reinaerde werd verbeterd en ook intern orde op zaken werd gesteld. Op 1 oktober 2016 werd Aukje van Kalsbeek benoemd als voorzitter Raad van Bestuur a.i. bij Zorggroep Liante. Deze stichting richt zich op kwetsbare ouderen voor wie wonen, zorg en welzijn centraal staan. Zorggroep Liante heeft zeven woonzorgcentra verdeeld over Zuidoost-Friesland. De organisatie biedt daarnaast thuiszorg, vooral in aanleunwoning en geclusterde woonsituaties. Haar opdracht was om de organisatie te leiden, een aantal verbeteringen door te voeren en te komen tot een koersbepaling voor de komende jaren; een strategisch plan. Belangrijk in de opdracht was het creëren van draagvlak voor het strategisch plan bij de verschillende geledingen in de organisatie en een start te maken met de implementatie ervan. Op dit moment rondt Aukje van Kalsbeek haar opdracht af. Hierna zal een nieuwe bestuurder het strategisch plan verder uitvoeren.

De grote kracht van Aukje van Kalsbeek ligt in het helpen ‘veranderen’ wanneer dit nodig is. Het lukt haar onafhankelijk naar een bepaalde situatie te kijken, te zoeken naar de kracht van de organisatie en van daaruit naar de nieuwe kansen en ruimte te maken voor vernieuwing.

Terug naar top