Peter Lacoere

Peter Lacoere (Oostende, 1972) is architect en stedenbouwkundige. Lacoere studeerde aan de Universiteit Gent, werkte bijna vijfentwintig jaar aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Gent en andere gemeenten. Sinds 2018 is Lacoere docent en onderzoeker stedenbouw aan de Hogeschool Gent (HOGENT).

Promovendus KU Leuven

Lacoere is tevens promovendus aan de Katholieke Universiteit Leuven, afdeling architectuur, en hij begeleidt bouwprojecten in het kader van de intergemeentelijke samenwerking Veneco in Oost-Vlaanderen.

Onderzoek structuurplanning regio Waasland

Na zijn afstuderen startte Lacoere als wetenschappelijk assistent aan de Universiteit Gent. Hij deed er wetenschappelijk onderzoek naar structuurplanning voor de regio Waasland, het gebied tussen Antwerpen en Gent in het noordoosten van de provincie Oost-Vlaanderen.

Ruimtelijke ontwikkeling Gent

Maar hij wilde de praktijk in en is – in 1997 – voor de stad Gent gaan werken. ‘Vijf jaar lang heb ik gewerkt aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Dat leidde tot het Ruimtelijk Structuurplan Gent, RSG. Dit beleidsplan heeft 17 jaar lang doorgewerkt in het beleid’, zegt Lacoere.

Opdelen woonhuizen

Lacoere werkte in de jaren negentig ook aan grote bouwkundige dossiers van de gemeente Gent, zoals de aanpak van de stationsomgeving van de stad. De gemeenteraad keurde de gemeentelijke bouwverordening goed die Lacoere schreef om de uitwassen tegen te gaan bij het opdelen van woonhuizen in studentenkamers. ‘Dit was een lucratieve business. Huizen werden verdeeld in de kleinst mogelijke eenheden. Deze verordening bestaat nog en heeft succesvol de opdeling van eengezinswoningen afgeremd.’

Stadsontwikkeling Gent

In 2003 is Peter Lacoere overgestapt naar Stadsontwikkeling Gent en was hij jarenlang de drijvende kracht achter de Gentse stadsvernieuwing. Hij gaf leiding aan stadsvernieuwingsprojecten zoals het verbeteren van bestaande wijken en de publieke infrastructuur. Ook herontwikkelde hij met zijn team het oude havengebied en het spoorgebied tot nieuwe woonbieden. Dat werden prestigieuze projecten die tot op vandaag in uitvoering zijn. OMA, het bureau van de Nederlandse architect Rem Koolhaas, won in 2004 de internationale competitie om het havengebied van Gent te ontwikkelen. ‘Omwille van het uitstekende werk dat mijn afdeling verrichte, groeide dit team van vier naar twintig medewerkers. We deden alles wat de gewone commerciële vastgoedmarkt niet leverde op het gebied van woningbouw, het ontwikkelen van het publieke domein zoals parken en het tijdelijk gebruik van overheidsgebouwen. Wij waren ook de eerste overheidsinstantie die het convenant aanging van de beroepsvereniging van architecten (NAV) met het doel architectuurwedstrijden correct en succesvol te laten verlopen.’

Docent en onderzoeker HOGENT

Als docent en onderzoeker (sinds 2018) aan de Hogeschool Gent (HOGENT) leidt Peter Lacoere een project waarbij met behulp van cartografische simulatie wordt onderzocht hoe Vlaanderen er uit gaat zien in de periode 2020-2040: ‘Zonder en met beleid.’ Er worden binnen het onderzoeksteam DRUM diverse GIS-modellen ontwikkeld om te achterhalen welke gronden onder druk staan en wat hun vastgoedwaarde is. De Gentse stedenbouwkundige wordt regelmatig gevraagd als spreker in Vlaanderen en daarbuiten of als jurylid bij competities. Zo zit Peter de Kwaliteitskamer Suikerpark Veurne voor.

Tweede job Veneco

‘Mijn tweede job is dat ik projectadvies en projectbegeleiding verstrek aan 21 gemeenten in het kader van de intergemeentelijke samenwerking Veneco in Oost-Vlaanderen. Het gaat daarbij om meer complexe projecten zoals bijvoorbeeld herbestemming van kerken, vluchtelingenhuisvesting, sociale woningbouw enz.’ Over het algemeen gaat het om projecten waarbij een publiek-private samenwerking wordt aangegaan (PPS), dat is bijvoorbeeld het geval in de gemeenten Assenede, Wachtebeke, Merelbeke en Eeklo.

Hergebruik gronden en gebouwen

Aan de KU Leuven doet Peter Lacoere promotieonderzoek naar ruimteneutraliteit en betonstop in Vlaanderen. Zij promotor is prof. Hans Leinfelder. ‘Dit gaat over de Vlaamse wanorde. Er moeten instrumenten komen om het voortdurende aansnijden van de grond af te remmen en te stoppen. Het doel is hergebruik van bestaande gronden en gebouwen zodat alle resterende ruimte voor landbouw en natuur behouden kan blijven.’

Terug naar top